Brüning Technische Coatings B.V. (hierna te noemen BTC) en Brüning Flexible Finishes B.V. (hierna te noemen BFF) kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van BTC of BFF, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan BTC of BFF verstrekt. BTC en BFF kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres
  • Uw IP-adres

BTC en BFF verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kunnen BTC en BFF uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een opdracht tot het coaten van één of meerdere van uw producten.

BTC en BFF bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

BTC en BFF verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een opdracht van u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bruning-coatings.nl. BTC en/of BFF zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BTC en BFF nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van BTC en BFF maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door BTC en BFF verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met  BTC of BFF op via info@bruning-coatings.nl.

Print Friendly, PDF & Email